تماس با اورکس

آدرس مجموعه اورکس

قزوین، پارک علم و فناوری، ساختمان دکتر صالحی، مرکز نوآوری

شماره های تماس اورکس

09224950534    -     02833353547